ที่พักอาศัย

อาคารเพื่อที่พักอาศัย สร้างใหม่ 42 ห้อง

จังหวัด : อำเภอ : แม่ริม
ขนาด : 42 ห้อง 4 ชั้น
ราคา : 50,000,000 ฿


อาคารเพื่อที่พักอาศัย สร้างใหม่ 42 ห้อง
จังหวัด
เชียงใหม่

อำเภอ
แม่ริม